Fixnee

Fixnee ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ช่วยในเรื่องบำรุงข้อและลดการอักเสบถ้ารับประทานต่อเนื่องจะทำให้ร่างกายกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่น    ส่วนประกอบที่สำคัญ

1. Krill Oil 300 mg.

2. Turmeric extract (BCM-95) 50 mg.

3. L-Glutamine 100% 50 mg.

4. Type ll Collagen (UC-ll™ brand collagen with undenatured type ll collagen) 40 mg.

5. Rosehip extract 25 mg.


   ขนาดรับประทาน

รับประทานวันละ 1 แคปซูน ทานวันหลังอาหาร


   ขนาดบรรจุ

30 แคปซูล/กล่อง


   รายละเอียดเพิ่มเติม

- สารอาหารเสริมบำรุงข้อที่ผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้อุณหภูมิต่ำไม่ผ่านการย่อยสลาย

  เอมไซม์และไฮโตรไรซิส ทำให้ได้คอลลาเจนมีโครงสร้างสมบูรณ์ เหมือนกับคอลลาเจนที่อยู่ใน

  กระดูกอ่อนบริเวณข้อของร่างกายมากที่สุดในตอนนี้ Undentred Type ll (UC-ll)

- มีสารอาหารเป็นวัตถุดิบธรรมชาติปลอดภัยคือ เป็นคอลลาเจนที่ได้ จากกระดูกอ่อนของอกไก่

รวมสารด้านการอักเสบของข้อไว้ถึง 3 ตัว คือ Krill oil, Turmeric extract, Rosehip extract ซื้อเป็น ลิขสิทธิ์ของทาง Fixnee เท่านั้น

- เป็นเจ้าเดียวตอนนี้ที่ผสมผสานระหว่างสารอาหารบำรุงข้อและสารด้านการอักเสบไว้ในเม็ดเดียว

- รับประทานต่อเนื่องทำให้ร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อนด้วยตัวเองซื้อเป็นการ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

- จากรายงานการวิจัย ช่วยลดการฝืดของข้อต่อทำให้เคลื่อนไหวอย่างสะดวกสบายได้มากกว่าทาน Glucosamine ถึง 24 เท่า 

  และลดการเจ็บปวดได้มากกว่าถึง 3.3 เท่า

- มีผลการวิจัยรับรองปีล่าสุด 2013 โดยผลงานวิจัยต่อเนื่อง 120 วัน ข้อเข่าขยับต้วได้ดีขึ้น 20%-40%

- มาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านอาหารเสริมของโลก

 

 

 

Copyright © by fullvital.co.nz 2019