น้ำมันรำข้าว

น้ำมันรำข้าว

1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายอันทำให้เกิดการแก่ก่อนวัย (Anti-aging) ช่วยป้องกันการเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิดปกติหรือที่เรียกว่า เซลล์มะเร็ง โดยพบว่า มีส่วนช่วยในการป้ องกันมะเร็งล าไส้ใหญ่ (Colorectal cancer)

2. ลดระดับของไขมันในเลือด ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอุดตัน

3. ลดการสูญเสียแคลเซียม ทาให้ลดอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุน

4. ลดอัตราการเกิดภาวะแปรปรวนหลังการหมดประจ าเดือน (Menopause)

5. มีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน (Immunostimulation effect) โดยส่งผลดีต่อโรคไทรอยด์,ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

Copyright © by fullvital.co.nz 2019