เห็ดหลินจือ

1. รายงานการศึกษาทางคลินิกพบว่า เห็ดหลินจือมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งปอดและผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

2.ฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารสำคัญ  คือสารกลุ่ม polysaccharides,สารกลุ่ม triterpenoids และสารกลุ่ม sterols

3. มีฤทธิ์ป้องกันประสาทเสื่อม

4.มีฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือด และมีการศึกษาว่าช่วยลดอาการใน23กลุ่มอาการ

Copyright © by fullvital.co.nz 2019