โสมอเมริกา

1. ส่งเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

2. ช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายหรือ Adaptogen เช่นปรับสมดุลความดันโลหิต, ลดภาวะอุดตันของหลอดเลือด

 

 

Copyright © by fullvital.co.nz 2019